Hand Hygiene: Good Hand Washing Technique

 

Scroll down for English version

De snelle verspreiding van het COVID-19 virus dwingt ons tot ongeziene maatregelen met een grote sociale en economische impact. We willen graag benadrukken dat we samen het verschil kunnen maken. Een goede handhygiëne vergt slechts een kleine moeite maar kan de transmissie van pathogenen sterk terugdringen

Wanneer de handen gewassen worden met water en zeep, zullen de onzichtbare pathogenen omringt en opgelost worden door zeep moleculen, waarna ze worden weggespoeld. Het is dus van groot belang dat elke plaats op de handen met zeep behandeld wordt zodat alle mogelijke pathogenen verdwijnen.

In de volgende video toont een collega van The GxP Academy de correcte techniek volgens de richtlijnen van de World Health Organisation (WHO):

https://www.youtube.com/watch?v=Ww8k_L4ssYQ&t=3s

Enkele aandachtspunten:

  • De correcte techniek neemt ongeveer 60 seconden in beslag
  • Was je handen onder stromend water
  • Maak gebruik van vloeibare zeep
  • Droog je handen met een papieren wegwerpdoekje. Bij herbruikbare handdoeken loop je het risico om je handen terug te contamineren met vuil dat is achtergebleven bij een vorige wasbeurt.

Een goede handhygiëne is eveneens noodzakelijk binnen de farmaceutische industrie, gaande van klinisch onderzoek tot productie in een GMP omgeving. Slechte (hand)hygiëne vormt een potentiele bron voor product contaminatie. Het is dus van groot belang dat iedereen die binnen een GMP omgeving werkt, hier in getraind is en deze techniek ook daadwerkelijk toepast.

______________________

The rapid transmission of the COVID-19 virus drives us to unprecedented measures with major social and economic impact. Some of these measures only need very small effort but have a huge positive impact on the transmission. A good hand hygiene for example is one of the simplest measures which reduces the transmission of pathogens substantially.

When you wash your hands with water and soap, soap molecules will surround the invisible pathogens, after which they can be easily washed off with water. Therefore it is very important that your hands are fully covered with soap.

The video below shows the correct technique according to the guidelines of the World Health Organization (WHO): 

https://www.youtube.com/watch?v=Ww8k_L4ssYQ&t=3s

Points of attention:

  • Use liquid soap
  • The technique takes approximately 60 seconds
  • Dry your hands with single use paper towels. Reusable towels pose a potential risk of contaminating your hands with dirt that was left from previous wash.

A good hand hygiene is also necessary within the pharmaceutical industry, going from clinical research till production in a GMP environment. Bad (hand) hygiene poses a potential source for product contamination. Therefore, it is very important that everyone who works in a GMP environment, is trained in this- and actually applies this technique.

 

Bronnen: 

Videos